Páginas

miércoles, 14 de septiembre de 2016

Tote DIN A-4

Iraila iritsita, heldua da material berria egiteko garaia (alde positibotik begiratu behar da), kasu honetan "DIN A-4 Totea" delakoa, eta ez bakarra, ez, hiru josi ditut, laster ikusiko ditudan aspaldiko lagunei oparitzeko.

Ya estamos en septiembre, momento de renovar material, (hay que mirar el lado positivo), en este caso cosiendo la que he llamado "Tote DIN A-4" y no una, sino tres, para regalar a viejas amigas que veré en breve:


Milaka "tote" ikusten dira kalean eta sareetan, baina neurea desberdina da, neurriengatik, hain zuzen ere. Zuzentzeko orduan, azterketak, idazlanak eta enparauak eramateko, niri ez zaizkit karterak gustatzen, handiegiak direlako eta horrexegatik saiatu nintzen txikiago bat josten. Honetan DIN A-4 neurriko paperak primeran sartzen dira, barruan "dantzatzeko" aukera gutxi dutela:

Hay miles de "totes" en la calle y en las redes, pero la mía es un poco diferente por las medidas. Cuando tengo que acarrear exámenes y demás para corregir, no me gustan las carteras porque son demasiado grandes, por eso intenté crear algo más pequeño. En esta bolsa entran estupendamente hojas de tamaño DIN A-4 y no tienen opción de menearse mucho dentro:
Lehenengoa amaitzean esan nuen: "Hara, Nekane, pausuz pausukoa azaldu, Proiektu erraza bada ere, egongo da, nonbait, irakasle abila eta jostun berria den baten bat zure jarraitzaileen artean". Beraz, hemen daukazue:

Materialak:
  • Mantelak egiteko oihal tratatua (plastifikatua edo ziratua). Bi panel, bakoitza 32 x 42 cm-koa (1 cm-ko joste-tartea barne)
  • Motxilerako bi zinta, luzera 67 cm  eta zabalera 2'5 edo 3 cm.
  • Uztaiari eusteko oihal zati txikia: 6'5 x 6'5 cm
  • Uztaitxoa

Al acabar el primero me dije: "Venga, Nekane, explícalo paso paso que, aunque es un proyecto fácil, seguro que habrá alguna profe y costurera novata entre tus seguidoras". Así que aquí lo tenéis:

Materiales:
  • Tela tratada para manteles (plastificada o encerada). Dos paneles de 32 x 42 cm cada uno (está incluído el margen de costura de 1 cm).
  • Dos cintas de mochila de 67 cm de largo y 2'5 ó 3 cm de anchura
  • Un pedazo de tela de 6'5 x 6'5 cm que sujetará el arete
  • Arete
                              

Pieza bakoitzari 2 x 2 cm-ko karratutxoak kenduko dizkiogu beheko muturretan:

Cortaremos a cada pieza unos cuadraditos de 2 x 2 cm en las esquinas inferiores:


Uztaitxoa sartzeko oihal zatitxoa erditik tolestuko dugu eta zentimetro erdiko aldeak barrurantza sartuko ditugu:

Doblaremos por la mitad el cuadrado de tela que sujetará el arete y meteremos hacia dentro medio centímetro por cada lado:


Hegaletatik hurbil josiko dugu:

Pespuntearemos cerca de los bordes:


Uztaitxoa kokatuko dugu:

Dejaremos colocado el arete:


Era eraren kontra jarri eta josteko prestatuko dugu buruorratzekin:

Preparamos los paneles juntando derecho con derecho. Unimos con alfileres:


Alde batean, goitik 11 cm-ra, marka bat egin eta bertan eta barrurantz sartuko dugu uztaiaren euskarria:

En uno de los lados, a 11 cm del borde superior haremos una marca e introduciremos la tira de tela y el aro que teníamos preparado: 


Hiru aldeak josi eta sigisagaz errematatu:

Cosemos los tres lados y rematamos con zigzag:


Beheko izkinak argazkian ikusten den moduan jarri, 1 cm-ra josi eta errematatuko ditugu, bolumena lortzeko:

Colocamos las esquinas inferiores tal como se ve en la foto, cosemos a 1 cm y sobrehilamos. Ya hemos conseguido volumen:


Orain, goitik hasita lau zentimetrora marra bat markatuko dugu alde bietan:

Ahora, a 4 cm del borde superior marcaremos una raya en ambos lados:Eta marra horretatik barrurantz tolestu:

Y doblaremos hacia dentro por la misma:


Atzamarrekin lisatu:

Planchamos con los dedos:


Eta behin 4 cm-ko marra markatuta, berriro tolestu barrurantz:

Y, una vez marcado el doblez de 4 cm, volvemos a doblar hacia dentro:1'5 cm-ra pespuntea pasatuko dugu:

Pasamos un pespunte a 1'5 cm:Euskarriak argazkian azaltzen den moduan koka itzazu, alde bakoitzetik 8 cm-ra eta muturra goitik 6'5 cm-ra:

Hay que colocar las cintas como se ve en la foto, a 8 cm de cada costura lateral y con el extremo a 6'5 cm:


0'5 cm (gutxi gorabehera) barrurantz sartu:

Doblamos 0'5 cm (aproximadamente) hacia dentro:


Hirugarren poltsa egin nuenerako, "wonder tape" erabiltzen hasi nintzen:

Para cuando llegué a la tercera bolsa empecé a usar la "wonder tape":Eta karratu gurutzatuez eutsiko diegu (haria kontrastean erabili dut):

Y los unimos con unos cuadrados con cruces (he utilizado hilo a contraste):


Eta oraindik gehiago sendatzeko puntada batzuk egin ditut goiko partean (oraingoan zintaren kolore berean):

Y para asegurarlo más, le he cosido una puntadas en la parte superior (ahora en el mismo color de la cinta):


Eta zer eskegiko dut uztaitik? Ba, giltzatakoak, propio josi ditudanak:

¿Y qué voy a colgar del arito? Pues llaveros, cosidos expresamente:


Zer iruditu zaizue? Lagun irakasleren bati josiko diozue? Edo artileak, orratzak eta gakorratzak hortik zehar eramateko josi eta erabiliko duzue?

¿Qué os ha parecido? ¿Se lo vais a coser a algún amigo profe? O vais a coserlo y usarlo para llevar lanas, agujas y ganchillos?


Oihalak metroka: Casa Viva (Bilboko dendan)
Hurrengora arte!!!!

Telas por metro: Casa Viva (en la tienda de Bilbao)
¡¡¡Hasta la próxima!!!

miércoles, 17 de agosto de 2016

De bracis et bracarum dispositione (de bragas y calzones, vaya)

Norak aspaldian bidali zidan (niri eta beste hainbati) oihal hau eta foe zatia kuleroak egin nitzan. Irudiak ikaragarriak dira, tximino mozkor baten burmuinetik sortutakoak zalantzarik gabe, begira, bestela:

Hace un tiempo Nora me envió (a mí y a alguna que otra más) un trozo de esta tela y foe para que me hiciera unas bragas. El estampado es la leche, salido sin duda del cerebro de un simio borracho, mirad si no:


Zer  motatakoak egin erabaki behar nuen eta uste dut, hobeto uler dezazuen, nire kuleroen kajoia eta antolamendua erakutsi behar dizuedala:

Tenía que decidir de qué tipo hacerlas y creo que, para que entendáis mejor, debo enseñaros la organización actual de mi cajón de bragas:


4 motakoa josi behar nuela erabakita, neure patroi marrazteari ekin nion, eredu hau hartuta:

Decidí coser unas del tipo 4 y tracé el patrón tomando como modelo estas:


Marraztu ostean, moztera nindoala, lehengo oztopoa izan nuen: oihala ez zen iristen. "Tira, aurrekoa baino ez dut egingo, atzekoa beste batez egingo dut". Handik aurrera, ez nuen arazorik izan eta honela geratu zitzaidan:

Una vez dibujado el patrón me encontré con el primer problema: la tela no llegaba. "Venga, la usaré solo para la delantera, hago la trasera con otra". a partir de entonces no hubo obstáculos y me quedó así de chula:


Baaaaaaina, jaztera joan eta sigi-sagek eztanda egin zuten: bang! Marrazkiek lagunduta, agian? Ezzzz, txiki geratzen zitzaizkidan. Egia da, argazkian argi ikusten da eredua baino txikiagok direla eta uste dut foeak ere ez zuela lagundu... Hurrengoak patroi berbera erabilita josiko dut, baina beste elastiko batez, ea horrela... Bitartean, 1 motako multzora doaz (ikus bedi argazki adierazgarria) ;-))

Peeeeeero, al ir a probármelas el zigzag reventó: boom! ¿Quizás por las imágenes del estampado? Noooop, me quedaban pequeñas. Es verdad, en la foto se ve bien clarito que son más pequeñas que el modelo y creo que el foe tampoco ayudó... Haré las próximas con el mismo patrón pero con otro elástico, a ver si así... De mientras van al montón del tipo 1 (véase foto explicativa) ;-)))

------------------------------

Bide batez, Iñakiri jositako bainujantzia erakutsiko dizuet, Vigoko kedadan erositako ehunaz egina:

Ya que estoy, os enseño el bañador que cosí para Iñaki con una tela comprada en la quedada de Vigo:


Honekin ere arazoak izan nituen, kasu honetan orratz bikoitza erabiltzean, ez dakit tentsioagatik edo zergatik gertatu zitzaidan. Azkenean, sigi-saga egin nion barrenetan eta gerrian:

Con este también tuve algún problemilla, en este caso al usar la aguja doble, no sé si fue por la tensión inadecuada o por qué, pero no me funcionó. Al final, acabé bajos y cintura con zigzag:


Barruko aurrealdean babesteko forroa jarri diot:

En el interior he colocado forro para proteger el paquetillo:


Eta hemen gure artista, mugitzen, beti bezala:

Y aquí el artista, moviéndose, como siempre:Laburbilduz, saiatzen eta saiatzen nabil, oihal elastiko hauek ezin izango bainaute garaitu!!!!!
Hurrengora arte!!!

En resumen, ando prueba que te prueba, porque estas telas elásticas no van a poder conmigo!!!
¡¡¡Hasta la próxima!!!miércoles, 27 de julio de 2016

Blusa Prototipo

"Nekane, soineko hau birziklatzea interesatzen zaizu? XL da. Tira, zerbait egingo duzu berarekin, zuretzat." Horrela, Yolanda nire lankideak ekarritako jantzitik, abiatu nintzen hau egiteko:

"Nekane, ¿te interesa reciclar este vestido? Es XL. ¡Venga, para ti, que seguro que haces algo con él". Así, a partir se lo que me trajo mi compañera de trabajo Yolanda, cosí el vestido de la foto: 


Prozesuaren berri laburpen grafikoaren bitartez emango dizuet:

Podéis ver el proceso en este microrrelato gráfico: 


Baina hemen bi segundotan ikusten duzuena egiteko ia uztail osoa eman dut. Begira iezaiozue hirugarren argazkiari, bai, blusa gorria erakusten duenari... soinekoaren goiko parte hau egiteko orduak eta orduak hartu ditut, izan ere, nire patroia berregin behar izan dut, oraingoan Rosyren tutorialari jarraituz. eta nahi izan ditudan aldaketak pentsatu eta erabaki ondoren apurka-apurka egiten joan naiz. Hemen dituzue xehetasunak:

Pero para hacer lo que habéis visto en dos segundos me he pasado casi todo julio. Mirad la tercera foto, sí, la de la blusa roja... para hacer este cuerpo he pasado horas y horas, empezando por rehacer mi patrón básico, siguiendo en esta ocasión el tutorial de Rosy, y pensando y decidiendo las modificaciones que me apetecían; después, lo he cosido muuuuuy despacito. Aquí tenéis los detalles:


Eskotea zabaldu eta nire lehengo Peter Pan lepoa sortu eta josi diot. Ez nuen topatzen lotzeko modua baina senak esaten zidan biesaren bitartez izango zela... honela egitea erabaki nuenean tutorial pare bat aurkitu nuen :-).
Mahukarik gabekoa, hau ere biesaz errematatu dut:

He ampliado el escote y he creado y cosido mi primer cuello Peter Pan. No encontraba la manera de unirlo al cuerpo, pero intuía que era usando una tira de bies... en el momento que decidí hacerlo así di con un par tutoriales :-).
No lleva mangas y la sisa también está pulida con bies:


Pieza bien arteko nolabaiteko lotura ezartzeko, blusan botoi urdinak erabili ditut...

Para unir visualmente las dos piezas, he utilizado botones azules en la blusa...


...eta oihal gorriaz forratutako bi botoi jarri ditut poltsikoetan apaingarri:

...y he colocado dos botones forrados con la tela roja para decorar los bolsillos:


Azken asteetan oso gutxi josi dut (horregatik ere luzapena) baina blusa ganoraz josteko moduaz, zailtasunez, irtenbideez... askotxo pentsatu dut eta patxada handiz burutu dut proiektua, benetan ondo egin nahi nuen eta, Ikaragarrizko ariketa izan da niretzat eta oso harro nago horregatik. Orain blusaren patroia ondo gordeta daukat, gonarena noiz gaurkotuko zain.

Durante las últimas semanas he cosido muy poco (de ahí también la demora en el proyecto) pero he pensado mucho en la manera de coser la blusa, en las dificultades que iba encontrando, en las soluciones,... y me he tomado mi tiempo para acabarla, porque quería que estuviera perfecta (o casi). Ha sido un gran ejercicio para mí, del que me siento muy orgullosa. Ahora tengo bien guardado el patrón de esta blusa, a la espera de crear algún otro tipo de falda para ella.


Bularraldean zabaltzen ez zaidan lehengo blusa da
Es la primera blusa que no se me abre en el pecho


Hemen ez duzue inoiz jakingo oihalak zekartzan mezularia edo Pokemon bat ikusi nuen!!
Hurrengora arte!!!

¡Nunca sabréis si esta cara es porque vi un mensajero con telas o un Pokemon!!!
¡¡¡Hasta la próxima!!!

miércoles, 13 de julio de 2016

#Mr Comet for Mr Iñaki

Ahal dudan guztietan nire kamiseta-oihalarekiko harreman txarraren berri ematen dizuet, baina onartu behar dut sudadera-ehunarekin gauzak aldatu egiten direla apur bat eta, nire konfort-zonatik aldenduta egonik ere, ez nauela nire onetik ateratzen. Hemen daukazue Iñakiri josi diodana, Mr Comet bat:

Siempre que tengo ocasión hablo de mi mala relación con la tela de camiseta, pero tengo que confesar que con la tela de sudadera las cosas cambian un poquito y, aunque está lejos de mi zona de confort, no me disgusta trabajar con ella. Aquí tenéis la sudadera Mr Comet que he cosido para Iñaki:


Ez diot inolako pespunte apaingarririk ipini, Naiik hemen eman zituen azalpen argiak irakurrita ere, ez txanoa estutzeko lokarririk, ezta balizko lokarriak ateratzeko beharrezko zulorik ere. Egia esan, saiatu egin nintzen, baina burdineria piezak eta ni ez gara oso lagunak, izan ere, plastikozko kremailera jarri diot!!

No le cosido pespuntes decorativos, aunque me he leído las instrucciones que nos dio Naii aquí, ni cinta para la capucha, ni tampoco los agujeros para la cinta de la capucha. Esto último lo intenté, lo de los ojetes, pero fue un desastre... la ferralla y yo no hacemos buenas migas, de hecho, hasta la cremallera se la he puesto de plástico!!


Eskumuturrekoak eta txanoaren barruko forroa kamiseta oihala erabilita jarri ditut:

Los puños y el forro de la capucha van en tela de camiseta:
Marraduna poltsikoetan ere jarri dut, kontrastea egiteko:

He puesto un ribete de tela de rayas en los bolsillos para contrastar:


Eta Iñakiren azkena:

Venga, la última de Iñaki:

Beste kamararekin atera nuen argazkia eta laranja ikusten da :(
Foto sacada con otra cámara, la sudadera se ve naranja .(


Hurrengora arte!!!

¡¡¡Hasta la próxima!!!