Páginas

domingo, 31 de agosto de 2014

Adur-amantala / Bata-babero

Gaurkoan Iñakirentzat asmatu dudan pieza bat dakarkizuet: adur-amantala.
Iñakik ez du adur-jarioa kontrolatzen eta arropetako paparrak mela-mela eginda uzten ditu beti; bere ikastetxean kamiseta zaharrak jartzen dizkiote xurgatzeko, bat bustiz gero bestea jartzen diote eta horrela eskola-jardunaldia amaitu arte. Ideia ez zitzaidanez gehiegi gustatzen (nire semea arropa zatarrekin?) adur-amantala sortu nuen, hauxe:

Hoy os traigo una pieza que he creado para Iñaki: la bata-babero. 
Iñaki no controla las babas y siempre deja todas las pecheras de la ropa empapadas, en su centro escolar,  para absorber, le ponen camisetas viejas por encima de la ropa, que van cambiando  a medida que las va mojando, hasta finalizar la jornada. Como no me gustaba demasiado esta idea (¿mi hijo con ropa fea?) creé la bata-babero, esta es:


Bere jaka batetik atera nuen "patroia" eta kotoi sendo batean josi nuen. Daukan berezitasuna  aurreko partean eta sorbaldetan dituen lau belkro zatiak dira, laster ikusiko duzue zertarako.

Saqué el "patrón" de una chamarra y cosí la bata en un algodón consistente. La peculiaridad que tiene es que lleva en los hombros y parte delantera cuatro piezas de velcro, pronto veréis para qué.


Atzeko partea ere belkroz lotuta dago. Hemen zati luzeagoak jarri ditut bi arrazoirengatik: zaintzailearen lana erraztea eta azpian arropa asko zein gutxi jantzita ondo egokitzea. Bizkar erditik beherantza argazkian ikusten den forma eman diot Iñaki bere aulkian luzaro egoten delako, horrela ere ipurdi partean beharrezkoa ez den zerbait gainetik kendu dugu:

La trasera también está unida con velcro. Aquí he puesto tiras más largas por dos razones: facilitar el trabajo de su cuidador/a y que le valga sin problemas cuando lleve mucha o poca ropa. De la mitad hacia abajo le he dado la forma que se aprecia en la foto porque, como Iñaki está mucho tiempo en su silla, no veía necesario mantener la tela de la zona de la culera:


Hemen bizkarraren xehetasunak:

Aquí detalles de la espalda:Adur-amantalaren bigarren zatia beheko argazkietako adurretako akoltxatuak dira, aurretik eta atzetik ikusiak:

La segunda pieza de la bata son los baberos acolchados de las fotos, vistos por delante y por detrás:


Belkroz lotzen dira, lepoan inolako zinta, botoi edo automatikorik gabe:

Se unen con el velcro, sin utilizar ninguna cinta, botón o automático:


Bustita dagoenean, kendu eta garbia jarri baino ez dago umearen paparra lehor mantentzeko:

Cuando está mojado, solo hay que quitarlo y colocar uno limpio para mantener la pechera bien seca:


 Hemen, momentuz egin ditudan adurretako akoltxatuak:

Aquí tenéis todos los baberos acolchados que he hecho de momento:Eskumuturretan elastikoa erabili dut, jazteko unean Iñaki eta zaintzailearen lana erraztearren:

En el puño he utilizado elástico, para facilitar el trabajo a Iñaki y a su cuidador/a en el momento de ponérselo:


Eta ondoko argazkietan Iñaki bere amantala jantzita daukazue (zein zaila izan den argazkiok ateratzea!!)

Y en las fotos siguientes tenéis a Iñaki con su bata puesta (¡qué difícil ha sido sacárselas!!)

Espero dut luzeragatik gehiegi aspertu ez izana eta ideia zuetako baten batentzat lagungarria izatea, benetan. Hurrengora arte!!

Espero no haberos aburrido con una entrada tan larga y ojalá la idea pueda servirle a alguien, de verdad.
¡¡Hasta la próxima!!

jueves, 28 de agosto de 2014

Alkandora zuria - Camisa blanca

Gaurkoan testu gutxi inolako laguntzarik gabe azaltzen den pieza erakusteko: alkandora zuria. Sexu eta adin guztietako pertsonentzat perfektua da eta, nire ustez, berezia (mundu guztia iruditzen zait guapoago alkandora zuria jantzita...)

Hoy os presento una pieza que se explica sola: la camisa blanca. Es perfecta para personas de cualquier sexo y edad y, en mi opinión, una prenda especial (todo el mundo me resulta más guapo con camisa blanca...)


Hau neure patroia erabilita josi dut, Rafael Matíasen erositako lycradun kotoizko oihalean. Oso xinplea da: kanesurik gabekoa, bularretako pintzak baino ez dituena, gerrian forma eman badiot ere. Ondoko argazkietan, xehetasunak zatika.

Esta la he cosido utilizando mi propio patrón en tela de algodón con lycra comprada en Rafael Matías. Es muy simple: no tiene canesú y solo lleva pinzas de pecho, aunque he marcado un poco la cintura. En las siguientes fotos, detalles por partes.Eta hemen, alkandora jantzita:

Y aquí, con ella puesta:


Eta hau izan da dena, RUMSetik pasatuko naiz...
Hurrengora arte!!

Y esto ha sido todo, me paso por RUMS...
¡¡Hasta la próxima!!

lunes, 25 de agosto de 2014

Arropa zikinerako poltsa - Bolsa para la ropa sucia

Gaur nire alaba lanean hasi da :-) ... beste probintzia batean :-(  ... Honek esan nahi du etxetik alde egin duela :-)  :-(  Sentimentuak nagusi izan diren asteburu honetan, zerbait prosaikoa egitea pentsatu nuen maleta prestatzen hasi zenean: arropa zikinerako poltsa. Ez dakit zuek, baina nik beti botatzen dut faltan kanpora joaten naizen bakoitzean, beraz, ate ostean eskegitzeko moduko bat egin diot asteburu honetan, hauxe:

Hoy mi hija ha empezado a trabajar :-) ... en otra provincia :-(  ... Esto quiere decir que se ha ido de casa :-)  :-(   En este fin de semana de mucho sentimiento encontrado he pensado hacer algo prosaico mientras ella hacía la maleta: una bolsa para la ropa sucia. No sé vosotras, pero como yo siempre la echo en falta cada vez que salgo unos días, este fin de semana le he hecho una que se puede colgar, por ejemplo, detrás de la puerta, esta es:jueves, 21 de agosto de 2014

Leporako kuxina - Cojín para el cuello


Oporraldia da eta, batzutan, bidaia luzeak (hainbatetan deserosoak) egitea suertatzen zaigu, eta askori eserita lo egitea kostatu egiten zaigu, agian buru astunegia dugulako, ;-).
Ezagutzen ditudan leporako kuxinak puzgarriak dira eta neuri hozkia ematen didan materialaz eginda. Flotagailuetako plastikoz eginda daudenak ere ezagutzen ditut (erabiltzaile gaixoaren izerdia imajina dezaket) eta baita beteta datozenak eta pelutxezkoak direnak ere, barbie-renak diruditenak. Arruntak ere egongo direla pentsatzen dut baina, momentuz, ez dut bat ere topatu.
Horrexegatik, terziopelo goxo batez neurea egitea erabaki dut (tira, aukera aprobetxatuz bi egin ditut) eta, agian, zuetako baten batentzat nola egin dudan ikustea interesgarria izan daitekeela pentsatu dut.

1. Lepoaren perimetroaren neurria hartu dut, 36 cm nire kasuan. Honi dagokion zirkunferentzia marraztu dut (argazkian kanpoaldekoa) eta cm bateko joste-tartea gehitu dut (barneko zirkunferentzia).

Es época de vacaciones y a veces nos toca hacer viajes largos, no siempre cómodos, y a muchos de nosotros nos cuesta dormir sentados, quizás porque la cabeza nos pesa demasiado, ;-).
Los cojines de cuello que yo conozco son inflables y de un material que, a mí particularmente, me da dentera. También he visto los que son directamente de plástico de flotador (no quiero pensar lo que sudará el usuario) y los que son como de peluche, ya rellenos, y que parecen como de la barbie. Imagino que los habrá normalitos pero, por el momento, no me he topado con ninguno.
Por todo esto, he decidido hacerme el mío propio (bueno, aprovechando el tirón he hecho dos) con un terciopelo muy gustoso y he pensado que a alguien le puede interesar ver cómo lo he hecho.

1. He tomado la medida del perímetro del cuello, en mi caso 36 cm. He dibujado la circunferencia correspondiente (la exterior en la foto) y le he añadido un margen de costura de 1 cm (circunferencia interior).


2. Kuxinaren lodiera erabaki dut: 30 cm, horretarako, kanpoko zirkunferentziari beste bat gehitu diot 16 cm-ra (guztizko lodiera /2 = 15 cm + 1 cm joste-tartea).
17 cm-ko zabalera duen uztai erraldoia geratzen zaigu: 15 cm + 2 cm (barneko eta kanpoko joste-tarteak). Ondoren, erditik kanpoalderantz doan perpendikularra egin dut eta honen alde bakoitzean 1'5 cm (3 cm orotara) markatu dut zirkunferentzia txikian eta 6 cm (12 cm orotara) handian. Marra zuzenekin lotu ditut puntuak, izkinak bigundu ditut, lerro berrietatik moztu eta ondoko argazkiko patroia lortu dut.

2. He decidido el grosor del cojín: 30 cm, por lo que he añadido alrededor de la circunferencia exterior otra a 16 cm (grosor total /2 = 15 cm +1 cm de margen de costura).
Nos queda una rosquilla gigante de 17 cm de ancho (15 cm + 2 cm de margen de costura interior y exterior).
A continuación, he trazado una perpendicular del centro al exterior y he marcado 1'5 cm a cada lado (3 cm en total) en la circunferencia pequeña y 6 cm a cada lado (12 cm en total) en la grande, he unido con rectas los puntos, he redondeado las esquinas, he cortado por las líneas nuevas y he conseguido el patrón de la foto siguiente.


3. Oihalean bi aldiz moztu dut:

3. Lo he cortado en tela dos veces:


4. Ondoren buruorratzekin alde zuzenak lotu eta josi egin ditut, betegarria sartzeko 10 cm-ko tartea utziz.

4. Después he unido con alfileres derecho con derecho y he cosido dejando unos 10 cm  para  meter el relleno:


5. Barneko zirkunferentzian joste-tartea apur bat moztu dut eta ebaketa txikiak egin ditut, buelta ematean oso tenkatuta gera ez dadin.

5. He recortado el margen de costura de la circunferencia interior y he dado pequeños cortes de tijera para que ésta no quede tirante al dar la vuelta:


Hona hemen emaitza:

Este es el resultado:


6: Kuxina bete egin dut, uste baino assssskoz betegarri gehiagorekin. Ia beterik zegoenean, tartearen erdia eskuz josi dut eta kotoia (edo dena delakoa...) sartzen jarraitu dut.

6. He rellenado el cojín, con muuuucho más material del que pensaba. Cuando estaba casi lleno he cosido la mitad de la abertura a mano y he seguido metiendo guata (o lo que sea...):


7. Gehiago sartzen ez zenean, guztiz itxi eta....... hona hemen kuxina bukatuta eta jantzita:

7. Cuando no cabía más lo he cerrado del todo y.... aquí está el cojín terminado y puesto:
Espero dut emaitza gustukoa izatea eta prozeduraren azalpena erabilgarria izana.
Honekin ostegun honetako RUMSean parte hartzen dut. Hurrengora arte!!

Espero que os guste el resultado y que os haya parecido práctica la explicación del proceso. 
Con esto participo en el RUMS de este jueves. ¡¡Hasta la próxima!!

lunes, 18 de agosto de 2014

Adiós retales 2014. Kutunak - Acericos

Ditudan oihal zatiak aprobetxatzeko bi kutun desberdin josi ditut. Lehengoak bi zati ditu, lepoaren neurriko banda bat eta betegarriz egindako bola bat. Normalean manikian ipinita edukitzen dut, erabilgarria izateaz gain, apur bat apaindu ere egiten baitu:

Para aprovechar algunos retales he hecho dos acericos diferentes. El primero tiene dos piezas, una banda de la longitud del cuello y una bola con relleno. Normalmente lo tengo puesto en el maniquí porque, aparte de ser práctico, también decora un poco:


Bi gauza praktiko ditu lehengo honek: alde batetik, bere lekutik kendu eta manikiaren edozein lekutan jar dezaket eskumuturrean erabili gabe eta, bestetik, bola bandara belkroz lotuta dago, mahai gainean ere erabili ahal izateko.

Este es muy práctico por un par de cosas: por un lado, se puede soltar y colocar en cualquier parte del maniquí, sin tener que llevarlo en la muñeca, y, por otra, la bola está unida a la tira con velcro, para que se pueda utilizar también sobre la mesa.


Bigarren kutuna osatzeko granny square bat egin (hau ere soberakinez osatua) eta neurri bereko kuxin txikia josi dut, gauza biak lotu eta, voilà, hemen dago bestea, kriskitina eta guzti:

Para el segundo hice un granny square a ganchillo (también con sobras de lana) y luego cosí un pequeño cojín de la misma medida. Úní las dos piezas y aquí está, con cascabel incluido:Hemen dituzue biak:

Aquí tenéis los dos:


Eta honekin, Mi Rincón de Mariposasen "Adiós retales 2014"-en parte hartzen dut. Hurrengora arte!!

Y con esto participo en "Adiós retales 2014" de Mi Rincón de Mariposas. ¡¡Hasta la próxima!!

jueves, 14 de agosto de 2014

Bolero


Soinekoekin jazteko moduko jertse baten bila ibiltzen naiz uda guztietan, jaka bakeroa beti ez erabiltzeagatik. Kontua da aurkitzen ditudan guztiei akatsen bat ateratzen diedala: ilunegia, disdiratsuegia, kalatuegia, zabalegia, estuegia,...Beraz, neurea trikotatzea erabaki nuen, hauxe da: 

Todos los veranos busco alguna chaqueta de punto para llevar con vestidos, por no utilizar siempre la chamarra vaquera. Lo que ocurre es que siempre saco algún defecto a las que encuentro: demasiado oscura, demasiado brillante, con demasiados calados, muy ancha, muy estrecha,... Por lo que decidí tricotar una a mi gusto, es ésta:


Bolero ebakeraduna eta mahuka frantsesarekin. Kotoia erabili nuenez, freskoa, atsegina eta arazorik gabe garbitzekoa da. Oso arin egin banuen ere, bukaerako xehetasunetan eta piezak lotzen eman nuen denbora gehien. Sorbalda josturarik gabe lotzeko tutorial hau erabili nuen (askotan jotzen dut egile honengana, oso tutorial on eta praktikoak baititu).

Es de corte bolero con manga francesa. Como lo hice de algodón, es fresco, agradable y fácil de lavar. Aunque tardé muy poco en hacerlo, lo que más tiempo me llevó fueron los remates y las uniones de las piezas. Para unir los hombros sin costuras utilicé este tutorial (acudo mucho a este sitio, ya que tiene unos tutoriales muy buenos y prácticos).Botoirik ez ipintzea erabaki nuen, ez nuelako sekula itxiko, beraz, brotxe edo zarrailuren bat jartzen dut lotu behar dudan bakoitzean.

Decidí no poner botones porque no es algo para llevar cerrado, así que utilizo un broche o un imperdible decorativo cada vez que lo necesito.Banoa orain RUMSen zer egin duzuen ikustera. Hurrengora arte!!

Voy a RUMS a ver qué habéis hecho. ¡¡Hasta otra!!


  

lunes, 11 de agosto de 2014

Musika-kuxinak - Cojines musicales

Ez, ez... ez daukate musikarik barruan... nire seme-alaba musikariei jositako kuxin pertsonalizatuak dira.
Iazko udan Vichyra joan nintzen ikastaro bat egitera eta hartu ninduen familian galdetu nuen ia lehengo gauza hauxe izan zen: non ote zegoen oihal-dendaren bat. Berau aurkitu nuenean eta vichy koadrodun hainbat pieza hartu ostean, musika-tresnak eta abar zituen oihal hau, artilezkoa, ikusi nuen eta umeentzako kuxin zoragarriak aterako zirela pentsatu nuen. Erosi eta denbora luzez gordeta eduki ondoren josi egin nituen:

No, no,... no tienen música dentro... son cojines personalizados que cosí para mis hijos músicos. El verano pasado fui a Vichy a hacer un curso y lo primero que pregunté a la familia que me acogió fue dónde había alguna tienda de telas. Cuando la encontré y después de comprar algunas piezas de vichy típico de cuadros, vi ésta de lana con motivos musicales y pensé que de allí podrían salir unos preciosos cojines para mis hijos. Compré la tela y, pasado un (largo) tiempo, los confeccioné:
Atzeko parteak egiteko beste ez nuenez :-(, tonu beretsuko kotoizko vichya erabili nuen, eta plantxaren bitartez itsasten diren letrak erabiliz, haien izenak jarri nituen:

Como no compré suficiente para hacer las traseras :-(, utilicé un vichy de algodón del mismo tono y puse sus nombres usando letras termoadhesivas:


Solapaz ezkutatutako kremailera jarri nuen ixteko:

Para el cierre utilicé una cremallera oculta con solapa:


Inguruan madroño beltza jarri nien:

Coloqué madroño negro en todo el perímetro:


eta azken kuxina egiteko adina madroño ez neukanez, hauxe egin nuen: akoltxatutako I (Iñakirena) handi bat, festoiz lotua, "zintzilikatu":

y como también me quedé sin suficiente madroño para hacer el último cojín, hice lo siguiente: "colgué" una gran I (de Iñaki) acolchada y festoneada:


Hurrengora arte!!

¡¡Hasta la próxima!!