Páginas

jueves, 30 de abril de 2015

Kamisoi loreduna - Camisón floreado

Iaz aurkeztu nizuen kamisoiaren patroitik abiatuta, beste hau josi dut. Oraingoan gero eta estuago (zergatik ote? XD) geratzen zitzaidan soineko baten oihala erabilita.

Partiendo del patrón de este camisón que os presenté el año pasado, he cosido este otro. En esta ocasión, usando la tela de un vestido que, no sé por qué, me quedaba cada vez más estrecho ;).
Aurrekoan oihal beretik ateratako biesa erabili banuen ere, orain satinezkoa jarri diot, erositakoa, soineko gizajoak bi metroko biesa sortzeko beste ez zuelako ematen.

Aunque en el otro camisón utilicé un bies hecho con la misma tela, ahora le he puesto uno de raso, comprado, porque el pobre vestido no daba para crear un bies de dos metros.


Apur bat labur geratzen zenez, soinekoak jatorriz zuen bolante batetik hartu dut zati bat luzatzeko, horretarako biesa ere jarrita, apaingarri moduan.

Como me quedaba un poco corto, he usado parte de un volante que tenía el vestido para poder alargarlo, para lo que también he utilizado bies de adorno.


Jostura frantsesaz lotu dut, txukunago gera zedin.

Lo he acabado con costura francesa, para que quede más pulido.Eta honekin aste honetako RUMSean parte hartzen dut.
Hurrengora arte!!!

Y con esta costura participo en el RUMS de esta semana.
¡¡¡Hasta pronto!!!

domingo, 19 de abril de 2015

Eulali 1947

Haurtzaroa oihal zati honek liluratuta igaro nuen, batez ere bordatutako koloretako loreek txundituta:

Me pasé la infancia fascinada por este pedazo de tela, sobre todo por los bordados de colores:


Gure amak josi zuen hamabost(!) urterekin, eta bertan bordatzen hasi aurretik ikasi behar izan zituen teknika eta puntada guztiak, "costureroa" deitzen dio berak:

Lo cosió mi madre con quince(!) años, y en él están todas las técnicas y puntadas que tuvo que aprender antes de comenzar a bordar, es "el costurero":

Orain dela gutxi galdetu nion ea niri egiten irakatsiko zidan, elkarrekin egoten garen ostiraletako arratsaldeetan, eta poz-pozik baiezkoa eman zidan. "Puntada guztiak gogoratzen al dituzu?" galdetu nion eta berak "mmm..., hau beharbada ez,... itxaron". Aurretik eta atzetik begiratu ostean: "bai, bai, gogoratzen dut!" eta hasi egin ginen. Ondo josteaz gain, maistra one ere badela ikusi nuen, azalpenekin ederto moldatzen zen eta. 
Honela hasi nintzen, amaren lanak duen ordenari jarraituta:

Hace poco le pregunté si me enseñaría a hacer uno los ratos en los que nos juntamos, todos los viernes por la tarde, y aceptó encantada. "¿Recuerdas todas las puntadas?" le pregunté, y ella "mmm..., esta igual no,... espera", miró el derecho y el revés y: "sí, sí, sí que me acuerdo!" y así empezamos. Además de coser muy bien, también comprobé que era buena maestra, y que se apañaba muy bien con las explicaciones.
Así empecé, siguiendo el orden que tiene su labor:


Lehengo pausua amaituta:

Primer paso acabado:


Eta bigarrena ere bukatua. Orain ostiralera arte itxaron beharko dut, azkenengo pausua egiteko...

Y el segundo también. Ahora tendré que esperar al próximo viernes para hacer el último paso...


Amak ikasturte batean hasi eta amaitu zuen bere "costureroa", nik neurean "Nekane 2020" (gutxienez) bordatu beharko dudala uste dut. Eta zuk, zure amaren edo amamaren horrelako altxorrik al duzu? Bai? erakutsi, ba!!
Hurrengora arte!!!

Mi madre acabó su costurero en un curso, yo creo que tendré que bordar en el mío "Nekane 2020" (como mínimo). ¿Y tú? ¿Tienes algún tesorito de tu madre, abuela,...? ¿Sí? Anda, enséñanoslo!!
¡¡¡Hasta la próxima!!!

jueves, 9 de abril de 2015

Eskuz (baina eskuz...) jositako poltsa - Bolso cosido a mano (pero a mano...)

Aste santuko nire ihesaldi laiko eta hiritarraren ostean, urtero apirilaren hasieran egiten dudan lanari ekin nion: badaezpadako fumigazioa (gorrotatzen dut inurriak etxe barruan ikustea) eta ondorengo udaberriko garbiketa. Hau egiten nenbilela, orain dela urte batzuk josi nuen poltsari erreparatu nion eta nola egin nuen kontatzea pentsatu nuen:

Después de mi escapada laica y urbana de Semana Santa, empecé a hacer lo de todos los años a principios de abril: la fumigación preventiva (odio ver hormigas en el interior de casa) y la consiguiente limpieza primaveral. Mientras hacía esta, me fijé en este bolso que cosí hace unos años y pensé que os contaría cómo lo hice:


Josten hasi nintzenean, nire herriko kultur etxeak antolatutako ikastaro batean izena eman nuen. Bertan hasiberrientzako azalpenak eman zizkiguten: haria jostorratzean zelan sartu (!), zelan hilbanatu, oihalak nola ezagutu, puntada desberdinak... eta hainbat teknika ESKUZ egiteko!!. Kremaileradun poltsiko bat nola jarri...

Cuando empezaba a coser, me apunté a un curso que organizaba la casa de cultura de mi pueblo. Allí nos explicaron las nociones básicas para novatas/os: cómo enhebrar (!), cómo hilvanar, como reconocer telas, diferentes puntadas.... y varias técnicas para hacer A MANO!! Cómo colocar un bolsillo con cremallera...


plastoi poltsikoak erantsi...

añadir bolsillos de plastón...


kanpoko oihala eta forroa nola lotu...

unir el exterior y el forro...


Eta poltsa hau izan zen horren guztiaren emaitza (hau atzeko partea da):

Y este bolso fue el resultado de todo ello (esta es la trasera):


Landarearen ondoan sugandila! 
¡Lagartija al lado de la planta! 

Alaitsuna emateko lentejuelez osatutako eguzki gorri bat erantsi nion. A zer nolako lana!!!! Harez gero, kamiseta merke batean lentejuela edo kuenta asko ikusten ditudan bakoitzean hauxe pentsatzen dut: edo nik ezagutzen ez dudan tresnaren bat erabiltzen dute (beharbada) edo egin duen gizajoa explotatzen dute (bingo!). 

Para darle vidilla le cosí un sol rojo hecho de lentejuelas. ¡¡¡Vaya curro!!! A partir de entonces, cada vez que veo una camiseta barata con muchas cuentas o lentejuelas pienso: o usan una máquina que no conozco (quizás) o están explotando a quien ha hecho esto (bingo!).


Poltsa amaitzean nezeser xumea (eta handia) egin nuen oihal berarekin, hau makinaz josita :)

Al acabar el bolso hice un neceser sencillito (y grande) con la misma tela, este cosido a máquina :)
Orain, batzutan, nire gelan bakar-bakarrik josten nagoenean faltan botatzen dut ikastaro hartan ezagutu nuen jostearen alde soziala. Gure blogetan gure lana partekatzen badugu ere, ez da gauza bera. Beharbada, hau sustatzeko zerbait antolatu beharko genuke gure auzo, herri, hiri edo lurraldeetan..., ni apuntatuko nintzateke taldean jostera!!
Tira, RUMSera noa, urruntasunetik bada ere, zuen lanez disfrutatzera!! Hurrengora arte!!!

Ahora, a veces, cuando estoy cosiendo sola en mi cuarto echo de menos el aspecto social de la costura que viví en aquel curso. Aunque compartimos en nuestros blogs nuestros trabajos, no es lo mismo. Igual, para fomentarlo tendríamos que organizar algo en nuestros barrios, pueblos, ciudades o provincias..., yo me apuntaría a coser en grupo!!
Bueno, me voy a RUMS a disfrutar de vuestros trabajos, aunque sea a distancia!! Hasta la próxima!!!

lunes, 6 de abril de 2015

David B, Justin B,....Iñaki B.!!!

Zer? David Beckham eta Justin Bieber al dira galtzontzilotan posatzen duten bakarrak?? Ezzzz, B letraz hasitako abizena duen Iñaki nire semea ere "hautatuen" klub horretan sartuko da gaurko sarrera hau argitaratu ostean, berarentzat boxer hauek josi ditut eta:

¿Qué? ¿David Beckham y Justin Bieber van a ser los únicos que posan en calzoncillos? Noooo, mi hijo Iñaki, cuyo apellido también empieza por B va a entrar también en el club de los "elegidos" a partir de la publicación de esta entrada, porque he cosido estos boxers para él:


Kontua da dituen guztiak zaharrak izateaz gain, txiki dituela eta berriak josten saiatuko nintzela pentsatu nuen: apur bat handiagoak fardela ondo estaltzeko eta atzeko partean tiro luzeagoa jarriz (hiru bat cm), gurpildun aulkian joatean bizkarraldean ez zaizkiolako gerrira ganoraz iristen. Hauxe da lehengo eredua, goma izkutuan daramana:

El tema es que, aparte de que los que tiene son viejos, le quedan pequeños y pensé que intentaría cosérselos yo misma: un poco más grandes para tapar bien el pañal y alargando un poco el tiro trasero (unos 3 cm), pues al ir en silla de ruedas no le llegan bien a la cintura por la espalda. Este es el primer modelo, el que lleva el elástico por dentro:


Aurreko aldea: 

La parte delantera:


Eta atzekoa. Hemen ikusten da normalak baino altuago geratzen zaizkiola:

Y la trasera. Aquí se nota que le quedan más altos que los normales:


Bigarren eredu honetan goma agerian utzi diot:

En este segundo modelo he dejado la goma vista:


Bestean bezala, aurretik:

Como en el otro, por delante:Eta atzetik:

Y por detrás:


Lehengoak izan dira baina ez azkenak,... dagoeneko kamiseta-oihal piloa eskatu dut eta ;)
Hurrengora arte!!!

Han sido los primeros pero no los últimos,.... ya he hecho un gran pedido de tela de camiseta ;) 
¡¡¡Hasta la próxima!!!