Páginas

sábado, 30 de mayo de 2015

Galtzontzilo gehiago Iñakirentzat / Más calzoncillos para Iñaki

Beste galtzontzilo-partida Iñakirentzat, bost guztira:

Otra remesa de calzoncillos para Iñaki, cinco en total:Oihalak Cal Joanen erosiak dira eta, jasotakoan, paketea arineketan zabaldu nahian, artazien punta sartu nuen behar ez zen tokian eta zulotxoa egin nion oihal marradunari. Snap faltsua ipiniz ezkutatu dut bosgarren galtzontzilo honetan:

Las telas son de Cal Joan y, al recibirlas, queriendo abrir el paquete a todo correr, metí la punta de la tijera donde no debía e hice un agujerito a la tela de rayas. Lo he escondido colocando un snap falso en este quinto calzoncillo:


Aurrekoetan bezala, atzeko tiroa altuagoa da, fardela erabilita eta beti jesarrita joatean, jeitsi ez dakizkion.

Como en los anteriores, el tiro trasero es más alto para que, al llevar pañal e ir siempre sentado, no se le bajen.Honela geratzen zaizkio:

Así le quedan:Eta nire alderdi futbolzalea agerian utzita, hemen daukazue gaur Iñakik jantziko duen "uniformea" ;)

Y mostrándoos mi lado más futbolero, aquí tenéis el "uniforme" que llevará hoy puesto Iñaki ;)


Hurrengora arte!!!

¡¡¡Hasta la próxima!!!

jueves, 28 de mayo de 2015

Framboise gona (pas Mandarine) / Falda Framboise (pas Mandarine)

Uda nahi dut. Eta punto. Girotzen hasteko, Ottobre 2/2015etik Mandarine gonaren patroia hartu eta voilà, hemen dago emaitza, franbuesa koloreko gona:

Quiero veranito. Y punto. Para ir ambientándome, he cogido el patrón de la falda Mandarine de la Ottobre 2/2015 y aquí está el resultado, una falda de color frambuesa:


Gonaren neurria zehatza izan da, "eskuliburuetako" 44. Apur bat luzatu dut.

La talla de la falda está perfecta, una 44 "de manual". Solo la he alargado un poco.


Pespunteen xehetasuna daukazue hemen, aurreko aldeko kanesu berezi honekin:

Aquí tenéis el detalle de los pespuntes, con ese canesú curioso de la delantera:


Eta atzeko aldeko pintzak eta kremailera ikustezina:

Y las pinzas y la cremallera invisible de la trasera:


Uda nahi genuela esanagatik, argazkiak egiteko unean euria hasi da (oooo, sandaliak jantzita...):

Aunque haya dicho que quería verano, a la hora de sacar las fotos ha empezado a llover (y yo con sandalias...)


Jantzita daukadan argazki hauetan ikusten da erabilitako oihala nahiko zurruna dela, ez baita linoa, proposatzen zuten bezala, eta ondo plantxatu banuen ere, beste pasadatxoa beharko zuela...

En estas fotos con la falda puesta se ve que la tela que he usado es bastante rígida, no lino como proponían, y que, aunque está planchada, todavía necesitaría otra pasadita...

 Eta sorbaldan jausitako tantatzarragatik jarritako susto aurpegiaz nago hemen ;)
En esta estoy con cara de susto por el goterón que me cayó en el hombro ;)

Oso erraz josten den gona da eta badakit errepikatuko dudala. 
Honez gero, RUMSera noa eta Fans de Ottobre-n lotzeko ere aprobetxatuko dut sarrera hau.
Hurrengora arte!!!

Es una falda fácil de coser y me consta que repetiré. Bueno, me voy a RUMS y aprovecho también para enlazar esta entrada en Fans de Ottobre.
¡¡¡Hasta la próxima!!!

sábado, 23 de mayo de 2015

Testing... Bodaciously Basic Bucket Bag

Kaixo, tester ibili naiz berriro, esheep designs blogeko Rochellek gaur kaleratzen duen patroi bat probatzen, Bodaciously Basic Bucket Bag delakoa, hauxe:

Hola, he estado otra vez de tester, probando un patrón que hoy mismo lanza Rochelle del blog esheep designs, el Bodaciously Basic Bucket Bag, este mismito:Askoz errazagoa da berau jostea bere jatorrizko izena ingelesez ahoskatzea baino (nire kasuan, behintzat... XD).

Es más fácil coserlo que pronunciar su nombre original en inglés (al menos, para mí... XD)


Ondoko argazkian ikusten denez, alderanzgarria da:

Como se puede apreciar en la siguiente foto, es reversible:


Honela geratzen da alde honetatik, niri gehien gustatzen zaidanetik. Argazki honetan ondo ikus daiteke Yolanda nire lankideak berrerabiltzeko ekarri zidan larruzko gerriko mehe-mehea, lokarri moduan aprobetxatuta. Yolanda nire "number one" jarraitzailea da eta inoiz ez da komentatzera ausartu, ea honez gero...

Así queda del otro lado, que es el que más me gusta. En la foto se podéis ver el cordón que he utilizado como cierre, un cinturón estrecho de cuero que me trajo mi compañera de trabajo Yolanda para que lo reutilizara si quería. Yolanda es mi fan "number one" y nunca se atreve a comentar, a ver si ahora...


Patroian itsatsitako poltsikoa zein kremaileraduna egiteko jarraibideak azaltzen dira argiki, baina nik nahiago izan dut xinpleagoa egin eta ez ditut josi. Hemen xehetasun txiki pare bat:

En el patrón hay indicaciones muy claras para añadir tanto bolsillos de plastón como con cremallera, pero yo he querido hacer algo más simple y no los he cosido. Aquí un par de detalles:

Albotik eskegita eraman daiteke...

Se puede colgar del hombro sin cruzar...


...edo zeharka, kirten luzea neurriz alda daitekeelako:

...o en bandolera, porque la correa se puede regular de largura:


Poltsaren argazki gehiago ikusi nahi baduzue, Rochellek gaur argitaratu duen sarreran (berriro lotzen dut) ikus ditzakezue. Bide batez, hauxe komunikatzeko eskatu dit: maiatzaren 23tik (gaurtik) 30era arte patroia erosten duena dirua itzultzeko zozketa batean sartuko da. Beti esaten dizuedan moduan, ingelesez bada ere, erraz ulertzen da eta argazki piloa dauka.

Hurrengora arte!!!

Si queréis ver más fotos, las tenéis en la entrada que ha publicado Rochelle (enlazo otra vez) hoy. De paso me ha pedido que os comunique lo siguiente: quien compre el patrón del 23 al 30 de mayo entra en un sorteo en el que le puede salir gratis la compra.
Como ya os he dicho alguna vez, aunque está en inglés, se entiende fácilmente y tiene un montón de fotos.

¡¡¡Hasta la próxima!!!

domingo, 17 de mayo de 2015

Duffel poltsa - Bolso Duffel

Azken bolada honetan, etxean egindako hainbat obra eta erreformarengatik ez dut dut josteko tarterik izan (ezta gelarik ere, egia esan), ordenagailua ere lanerako kontuetarako baino ez dut erabili, beraz, imajinatuko duzuenez, zerbait egiteko gogo itzelak izanda, zerbait itxuroso eta erraza jostea erabaki dut, "monoa" kentzeko. Hemen duzue, ba, Duffel poltsa:

Últimamente, por obras y reformas en casa no he tenido apenas tiempo (ni lugar) para coser, el ordenador tampoco lo he visitado mucho si no era para cosas de trabajo, así es que, como podréis imaginaros, tenía unas ganas locas de coser algo y me he decidido por hacer algo aparente y fácil, para quitar "el mono". Aquí tenéis, pues, el bolso Duffel:


Ikusten duzuenez, txikitxua da. Argazki honetan forroa ikusten da:

Como veis, es pequeñito. En esta foto tenéis el forro en contraste:


Eta honela eraman daiteke, eskuetan:

Y se puede llevar así, en la mano:

 

Edo gorputzean zeharka, zinta luzea ere jarri ahal zaiolako:

O colgado en bandolera, ya que también se le puede poner una cinta larga:


"Sew mama sew" blogean daukazue tutoriala. Dena dela, nik hainbat aldaketa egin diot:
zinta luzea mosketoien bitartez lotzeko moduko euskarriak jarri dizkiot:


El tutorial lo tenéis en el blog Sew mama sew. Yo le he hecho algún cambio:
le he añadido unas tiras para poder enganchar los mosquetones de la bandolera:


Linoa erabili dudanez, akoltxatua ipini dut kanpoko eta barruko geruzen artean, entretela soila gutxi izango zela pentsatu dudalako. Berau, termofusiblea ez denez, josita doa eta, oraindik finkatuago gera dadin, euskarrietara lotu dut kanpoko oihalera josi ditudanean:

Como he utilizado lino, he utilizado un acolchado entre la capa exterior y la exterior, porque he pensado que una entretela no sería suficiente. Como no es termofusible, va cosido y para que aún esté más firme también lo he unido a las asas cuando las he cosido a la tela exterior:


Hemen, alboko zirkuluak gorputzari lotzeko bidean:

Aquí, en proceso de unir los círculos laterales al cuerpo:


Tutorialean azaltzen ez badute ere, nik alboetako borobilak lotzeko, piketeak egin ditut berauetan eta gorputzean, erreferentziak izateko. Era honetan mahuka bat jostea bezalakoxea izan da, apur bat egokitu behar neurri biak, zirkuluak bies izugarriak direlako. Honek arazo bat ekarri dit, erabili dudan akoltxatu zurruna ezin baitzen ganoraz egokitu eta, gainera, proposatzen duten 1'5 cm-ko joste-tartetik moztu behar izan baitut ia cm bat: 

Aunque en el tutorial no lo explican, a la hora de unir el cuerpo central y los círculos yo he marcado unos piquetes en ambas partes, para tener referencias. De este modo, ha sido como coser una manga, había que embeber un poco porque el círculo es una pieza de bies gigante. Esto me ha traído un problema, y es que el acolchado que he usado es bastante rígido e imposible de manipular para embeber. Si  a esto añadimos que proponen 1'5 cm de margen de costura, la única solución ha sido reducir en casi 1 cm el círculo:


        

Gero hainbat puntada solte eman dut itzulinguru osoan eta aurrera:

Luego he dado unas puntadas sueltas en el perímetro y listo:


Amaitzeko, gustatu ez zaidan gauza bakarra: kremailera azkenean jartzearena. Errezagoa delakoan azaltzen dute honela baina niri ez zait batere gustatu sistema hau, dena montatuta duakazunean ezinezkoa baita muturretara iristea jostean, ezin da itxita josi eta karroak oztopatu egiten duelako. Horrexegatik egin dehar izan dizkiot erremateak eskuz, kanpoko aldetik...

Para terminar, lo único que no me ha gustado: poner la cremallera al final. Lo explican como si facilitara el proceso pero a mí no me ha gustado en absoluto este sistema, porque cuando lo tienes todo montado es imposible llegar hasta los extremos al coser, no se puede cerrar la cremallera y el carro estorba. Por esta razón he tenido que rematar a mano, tanto por fuera......eta barruko aldetik:

...como por dentro:


Eta hauxe izan da dena. Azkenengo argazkia ipintzen dizuet ;)

Y esto ha sido todo. Os pongo la última foto ;)Nik pena bakarra daukat: poltsatxo hau ez da niretzat izango, oparia egiteko josi dut. Gustatuko ote zaio jabe berriari?
Hurrengora arte!!!

La única pena que tengo es que este bolsito no va a ser para mí, ya que lo he cosido para regalar. ¿Le gustará a su nueva dueña?
¡¡¡Hasta la próxima!!!

sábado, 2 de mayo de 2015

Jantzi baten patroia ateratzen - Sacando patrón de una prenda

Josten hasi nintzenetik, hainbat aldiz atera dut patroia botatzeko zegoen arroparen batetik. Azalduko dudan modu honetan jatorrizko pieza desegin behar dugu. Bai, bai, badakit, desmontatu gabeko jantzi batetik egiteko teknika findu behar dut, oraindik ez bainaiz oso ongi moldatzen era horretan (inoiz lortzen badut, azaldu egingo dizuet). Bitartean, sistema hau erabilita orain arte josi ditudan alkandorak hemen, hemen, hemen, eta hemen ikus ditzakezue.
Prozedura funtsean xinplea da: desjosi, plantxatu eta paperera pasa, baina hainbatetan egin izanak erakutsi dit zer egin behar den zehaztasunez burutzeko. Has gaitezen, bada, aholkuekin.

Desde que empecé a coser, he sacado varias veces patrones de ropa que estaba para tirar. Con este sistema, tenemos que deshacer la prenda, sí, sí, ya sé, tengo que depurar la técnica de conseguir el patrón sin desmontar la pieza (si alguna vez lo consigo os lo mostraré), de mientras, podéis ver las camisas que he cosido utilizando este sistema aquí, aquí, aquí, y aquí.
El procedimiento, en el fondo, es simple: descoser, planchar y pasar a papel, pero el haberlo hecho varias veces me ha enseñado qué hay que hacer para llevarlo  cabo con más precisión. Empezamos con los consejos para ello.

Material egokiak erabili: artaziak eta desjosteko tresna.

Utilizar materiales adecuados: tijeras y "descosedor".


erregelak, buruorratzak eta papera:

reglas, alfileres y papel:

(agertzen ez bada ere, craft paper zuria erabiltzen dut)
(aunque no aparece en la foto, utilizo papel craft blanco)

eta garrantzitsuena: koadernoa eta boligrafoa edo arkatza oharrak hartzeko.

y lo más importante: cuaderno y bolígrafo o lapicero para tomar notas.


Behar dena idatzi. Koadernoan zein oihalean bertan. Lehengoetan nire arazorik larriena hauxe izaten zen: desegin (eta batzutan plantxatu) ostean ez nuen ondo jakiten, adibidez, zein zen mahukaren aurrekoa eta atzekoa, edo zenbat cm zeukan barrenak, edo kanesuaren zein aldetan zen txikiagoa joste-tartea eta abar... Horregatik, orain, den-dena apuntatzen dut desjosi ahala, begi bistako datuak izan arren.
OHARRA: nik beti gehitzen dut joste-tartea patroietan, horrexegatik da hain garrantzitsua apuntatzea, gero azalduko dudan bezala.

Escribir todo lo necesario. Tanto en el cuaderno como en la tela. Al principio, mi mayor problema era que, después de descoser (y a veces tras haber planchado), no sabía bien, por ejemplo, cuál era la parte delantera o trasera de una manga, o cuántos cm tenía el dobladillo, o en qué parte del canesú había menos margen de costura, etc. Por eso, ahora apunto absolutamente todo a medida que descoso, aunque sean datos obvios.
AVISO: yo siempre añado los márgenes de costura en el patrón, por eso me resulta tan importante hacer anotaciones, como luego explicaré.Hemen, esaterako, kanesuaren erdia markatu dut bertatik mozteko eta patroian "tolesdura" edo "lomo" ipintzeko. Gainera, moztuta erabilgarriagoa da, argazkian ikusten ez bada ere, kanesuaren alde bat alkandoran josita utzi nuelako.

Aquí, por ejemplo, he marcado el centro del canesú para cortar por la línea marcada y pasarlo al patrón poniendo "doblez" o "lomo". Además es más manejable cortado ya que, aunque no se ve en la foto, la otra parte del canesú sigue unida a lo que queda de camisa.Piketeak markatu. Zer nolako poza desjostean piketeak aurkitzen ditudanean!! Ezinbestekoak dira pieza ondo montatzeko unean. Mahuken kasuan, goiko partetik, sorbaldatik, hasten naiz desjosten eta, piketerik ez dagoela (arraroa) ikusten badut nik neuk markatzen ditut artaziekin edo arkatzez. Ez ahaztu gero patroira pasatzen!!! Argazkian, atzekoaren goiko tolesduran dauden piketeak:

Marcar los piquetes. ¡Qué alegría cuando, al descoser, encuentro piquetes!  Y es que son imprescindibles en el momento de montar la prenda. En el caso de las mangas, yo suelo empezar a descoser por la parte más alta, por el hombro, y si no encuentro piquetes (rarísimo) los marco yo misma con un pequeño corte de tijeras. ¡¡No os olvidéis pasarlos luego al patrón!! En la foto, los piquetes que hay en el pliegue superior de la trasera:

Joste-tartea zaindu. Hau izan da, zalantzarik gabe, beti gerra handiena eman didan alderdia. Orain, pieza desjosi ahala, koadernoan apuntatzen dut zenbateko joste-tartea daukan eta  alde guztietan berdina den (batzutan desberdin izaten da eta). 
Nik beti uzten dut 1 cm-ko joste tartea, beraz, 0'5ekoa badauka piezak, patroian gehitu egingo diot beste 0'5 cm, edo 1'5-koa izanik, patroian kendu egingo dut 05 cm. Argazkietako alkandoran, lekuren batean 0'75-ekoa aurkitu nuen (!!) eta, neurri hori gustatzen ez zaidanez, puntadaren lerrotik moztu egin nuen, 0 cm-koa utzita. Honela, jakin nuen patroian cm oso bat gehitu beharko niola.

Cuidar el margen de costura. Este ha sido el aspecto que siempre me ha dado más guerra. Ahora, en cuanto descoso la pieza apunto qué margen de costura tiene y si es el mismo en cada lado (a veces no es igual por todos los lados).
Yo siempre dejo un margen de 1 cm, por eso, si la pieza tiene 0'5 cm, el 0'5 restante se lo añado en el patrón, o si tiene 1'5 cm, quito el 0'5 en el patrón. En la camisa de las fotos encontré en algún lado un margen de 0'75 cm (!!) y, como no me gusta esa medida, corté por la línea de la puntada, dejándolo a 0 cm. Así supe que en el patrón tenía que añadir 1 cm completo.


Behar den guztia desjosi ondoren, ondo plantxatu...

Después de descoser todo lo necesario, planchamos...


...eta, piezak paperari buruorratzez lotu ostean, marrazten has gaitezke, lerro zuzenak erregelaz eta kurbak, lehenbizi, pultsuan, eta gero, gainetik, kurbadun erregelekin:

...y, después de unir las piezas al papel con alfileres, podemos empezar a marcar el contorno, las líneas rectas con la regla y las curvas, primero a pulso (a mano alzada) y luego con las reglas de curvas:


Paperera pasatzearen prozedura lepoaren palarekin azalduko dizuet: dituen botoi-zuloengatik eta, orohar, merezi ez duelako, tirarekin lotzen den lekuan baino ez dut desjosi. Beraz, markatu egingo dugu ingurua...

El proceso de pasar a papel lo explicaré con la pala del cuello: a causa de los ojales que tiene y, en general, porque no merece la pena, solo he descosido el lado que se une a la tira. Vamos, pues, a marcar el perímetro...


Eta "lomo" edo "tolesdura", eta alde bakoitzean gehitu behar diogun joste-tartea idatziko dugu, argazkian ikusten den bezala:

Y escribiremos donde corresponda "lomo" o "doblez" y el margen de costura que tenemos que añadir a cada lado, tal como se ve en la foto:


gero, nola deitzen den ez dakidan traste hau erabilita joste-tartea markatzen hasiko naiz...

después, empiezo a marcar el margen de costura con este chisme cuyo nombre desconozco...


Orain hau egiten dut: behin tartea zuzenduta, zenbaki/alde bakoitzean "OK" ipini eta beharrezoak iruditzen zaizkidan ohar guztiak idazten ditut:

Ahora hago lo siguiente: una vez rectificado el margen, sustituyo en cada lado el número que estaba escrito por un "OK" y escribo todas las aclaraciones que considere necesarias:


Eta honelaxe egiten dut jantziaren pieza guzti-guztiekin. Amaitzeko, argazkietan  jasota ez dagoen azken aholkua: utz ezazue jantziaren erdia-edo (aurrekoa, atzekoa eta kanesuaren erdia eta mahuka oso bat, adibidez, alkandoraren kasuan) desjosi gabe, zalantzen argigarria izan daitekeelako josteko momentuan.
Badakit hau guztia pazientzia ariketa (eta terapia) dela, baina argi dago arrakasta ziurtatuta daukagula, sortzen duguna neurriz, behintzat, aurrekoaren kopia perfektua izango baita.
Erabilgarria izatea espero dut, esango didazue.
Hurrengora arte!!!

Y hago exactamente lo mismo con todas y cada una de las piezas de la prenda. Para terminar, un último consejo que no está recogido en las fotos: dejad la mitad de la prenda unida (una delantera, la mitad de la trasera y del canesú y una manga completa, por ejemplo, en el caso de una camisa), sin descoser, ya que os aclarará muchas dudas en el momento de la confección.
Soy consciente de que esto es un ejercicio (y terapia) de paciencia, pero está claro que el éxito está asegurado, ya que lo que creemos será una copia perfecta de la prenda anterior, por lo menos en lo que a medidas se refiere.
Espero que os sea útil, ya me contaréis.
¡¡¡Hasta la próxima!!!