Páginas

lunes, 23 de mayo de 2016

UDA CC. 0. EGUNA - DÍA 0


Durante este CC voy a repartir los textos en las dos lenguas de forma diferente, en bloques, para no marear demasiado al personal. Empiezo en euskara y repito con fotos incluidas en castellano.

Kaixo denoi!!! Iritsi da zehaztasunak jakiteko eguna, goazen bada, sarrera luzetxoa geratu da eta!!

EGUTEGIA
 • Maiatzaren 30: oihala moztu eta lokarriak prestatuko ditugu
 • Maiatzaren 31: pintzak josi (egonez gero), erremallatu eta piezak josiko ditugu
 • Ekainaren 1: biesa jarriko dugu
 • Ekainaren 2: barrenak josi eta botoia, automatikoa,... ipiniko ditugu
 • Ekainaren 24an: zuen UDA gonak

MATERIALAK
 • Oihala: lihoa, viscosa, voile, kotoia,... udarako aproposa den edozein aukera dezakezue. Neurria: (zuen gonaren luzera + 5 cm) x 2 (1'40 cm-ko zabalera) *1
 • Biesa: 1'8 zabalerakoa, neurria: (gerriaren neurria x 1'5) + (luzera x 2) *2. Norberak egindakoa (hemen azaltzen dudan moduan) edo erositakoa.
 • Botoi bat (bi ipini ditut oraindik ez dudalako aukeratu zein erabiliko dudan)
 • Automatikoa, nahi duzun neurrikoa
 • Haria, artaziak, buruorratzak, zinta metrikoa, markatzailea,....
(*1) Oihala: nik 75 cm-ko luzera duen gona josiko dut, beraz, zenbat erabili beharko dut:
 75 + 5 = 80 x 2 = 160 cm ==> 1'60 m. 

(*2) Biesa: gerriaren neurria 86 x 1'5 = 129 cm, luzera 75 x 2 = 150 cm, 129 + 150 = 279 cm ==> 
3 m (borobiltzen)


Patroia egiteko:

 • Papera (edo plastikoa,...)
 • Erregela zuzena eta kurbak egitekoa (ez baduzue, ez duzue erosi behar, gutxi gorabeherako kurba egingo duzue
 • Arkatza, borragoma
 • Papera mozteko artaziak
 • Joste-tartea markatzeko puntimetroa (zinta metrikoaz ere egin daiteke edo patchwork egiteko erregela)


PATROIA
 1. Beti egiten dudan moduan, patroiari gehituko diot joste-tartea eta barrenen neurria. Beste modu batez egiten baduzu, kontuan hartu!
 2. Bi zatitan banatuko dut sail hau: "ez daukat inolako patroirik" eta"nire oinarrizko patroia erabiliko dut" (edo aldizkari batekoa).

 • Ez daukat inolako patroirik

1. Hasteko, lau neurri behar ditugu: luzera, gerria, aldaka, gerria-aldaka luzera. Argazkiaren azpian neure neurriak utziko dizkizuet, hurrengo pausuak hobeto ulertzeko:


- Luzera: 75 cm
- Gerria: 86 cm (zinta beltza)
- Aldaka: 104 cm (zinta gorria)
- Gerria-aldaka luzera: 14 cm (zinta laranja)

2. Ondoren, honako neurri hauek dituen laukizuzena marraztuko dugu: 
luzera osoa x aldakaren neurriaren laurdena. Neure neurriekin honela geratuko litzateke:
75 cm  x 26 cm (104/4 = 26)
Perpendikularrak marraztu laukizuzena osatu arte.

3. Goiko partean, markatu neurri hauek (argazkian garbi ikusten da, uste dut):
- gerriaren neurriaren laurdena, 21'5 cm nire kasuan (86/4 = 21'5)
- marraztu paralela bat goitik abiatuta gerria-aldaka distantziarekin (14 cm)
- eta kurba batez lotu argazkian ikusten den bezala:


4. Soberakina ezabatu. Joste-tartea gehitu, goiko aldean 0'5 cm eta alboan 1'5 edo 2 cm (aldaketak edo konponketak egiteko adina)


5. Barrenak ere marraztu, beheko marratik 3'5 cm-ra paralela bat.


6. Hurrengo argazkian ikusten den bezala, egin ezazu marka bat goiko partean, albotik erdialderantz, 2 cm-koa (joste-tartea hartu gabe)


eta eten marra perpendikularra marraztu beherantz, (oihala moztean, tolesdura markatzeko beharrezkoa da eta)


7. Itzulingurua moztu, joste-tarteak bertan daudela ziurtatu eta gero8. Lokarrietarako piketeak markatuko ditugu. Kanpoaldean 1'5 cm eta 7'5 cm-raeta tolesdura markatzen duen eten marran 1'5 eta 8 cm-ra


Eta listo! Patroi honen bitartez atzekoa eta aurreko parte biak lortuko ditugu. Atzekorako oihala tolestuta moztuko dugu eta aurrekoeatarako patroia mugitu eta tolestu egin beharko dugu. Baina hori guztia gaur zortzi ikusiko duzue ;))

 • Nire oinarrizko patroia erabiliko dut

- Atzekoari nahi dugun luzera emango diogu. Pintzak ez dira ukitu behar..
- Aurrekoa honela aldatuko dugu:

1. Paperera pasatuko dugu gure aurrekoa eta nahi dugun luzera emango diogu:


Sentitzen dut, ez da ondo ikusten eta!

2. Pintza neurtuko dugu


Neurri hori alboari kenduko diogu:


3. Kurba berria egingo dugu:


4. Orain aurrekoaren goiko partea findu egingo dugu kurbak egiteko erregelarekin edo eskuz:5. Joste-tarteak gehituko ditugu: 0'5 cm goiko partean eta 1 cm (edo nahi duzuena) alboan. Atzekoan ere egin behar dela ahaztu gabe.


Hemendik aurrera, "ez daukat inolako patroirik" saileko 6. urratsa eta ondorengoak jarraitu.


 • Aldizkariko patroia

Kasu honetan forma anitzak aurki ditzakezuenez, antzera jokatu behar duzue: aurreko pintzak kendu, nahi duzuen beste luzatu, eta gainera, gerria edo kanesua edukiz gero, berau moldatu eta gonara lotu, edo fruntzeak kendu, edo... eta hau guztia egiten badakizula suposatzen dut. Horrela ez bada, hobe patroia zerotik  egitea, zoramena izan daitekeelako era askotako gonei buruzko zalantza guztiei erantzutea (gainera, ez dakit argitzen jakingo nituzkeen XD).


 • Laugarren aukera (editatua)
Batek baino gehiagok  pintzei buruzko komentarioren bat egin didazuenez, nork bere oinarrizko patroia sortzeko tutorial bat ipintzea interesgarria izan litekeela pentsatu dut, zuetako hainbat interesatuta egonez gero.
Hemen daukazue Nairamkittyren bideo-tutorial hau:
Eta hauxe izan da dena!!!! Zalantzak badituzue, zerbait argi geratu ez bada, edo txarto azaldu badut, komentarioetan esan, mesedez!!! Astebete daukazue materiala erosteko eta patroia egiteko... beraz, ANIMO!!!

Instagramen zuen berri edukitzea gustatuko litzaidake, #udatitarea eta @nekanetitarea erabiliz.
Musuak!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


¡Hola a todo el mundo! Ya ha llegado el día de conocer todos los detalles, ¡¡¡Vámonos ya, que la entrada de marras ha quedado larga!!!

CALENDARIO
 • 30 de mayo: cortamos la tela y preparamos las cintas de unión
 • 31 de mayo: cosemos las pinzas (si hay en el patrón), remallamos y unimos piezas
 • 1 de junio: colocamos el bies
 • 2 de junio: cosemos el bajo, el botón, el cierre automático,...
 • 24 de junio: vuestras faldas UDA

MATERIALES
 • Tela: lino, viscosa, voile, algodón,... cualquier tejido que sea adecuado para el verano. Medidas: (largura deseada + 5 cm) x 2 (1'40 cm de ancho) *1
 • Bies: de 1'8 de ancho. Cantidad: (medida de la cintura x 1´5) + (largo x 2) *2. Podéis comprarlo hecho o hacerlo vosotras mismas como explico aquí.
 • Un botón (en la foto hay dos porque todavía no he elegido cuál voy a utilizar)
 • Cierre automático de la medida queráis
 • Hilo, tijeras, alfileres, cinta métrica, marcador,...
(*1) Tela: yo voy a coser una falda de  75 cm de largo, por lo tanto, ¿cuánta tela necesitaré?
 75 + 5 = 80 x 2= 160 cm --> 1'60 m. 

(*2) Bies: medida de la cintura 86 x 1'5 = 129 cm, largo 75 x 2 = 150 cm, 129 + 150 = 279 cm =>  

3 m  (redondeando)


Para hacer el patrón:
 • Papel (o plástico,,...)
 • Regla normal y curva (si no tenéis, no es necesario que la compréis, podréis hacer la curva a ojo)
 • Lápiz, goma de borrar
 • Tijeras para papel
 • Puntímetro para marcar el margen de costura (también podéis hacerlo con la cinta métrica o con la regla de patchwork, que no sale en la foto porque la tengo rota y muy fea XD)


PATRÓN
 1. Tal como hago habitualmente, añadiré al patrón el margen de costura y la medida del bajo. Si lo hacéis de otra manera, ¡tenedlo en cuenta! 
 2. Separaré esta sección en dos: "no tengo ningún patrón" "utilizaré mi patrón base" (o el de alguna revista).

 • No tengo ningún patrón
1. Necesitamos estas cuatro medidas: largo total, cintura, cadera, distancia cintura-cadera. Debajo de la siguiente foto os dejo mis medidas para poder entender mejor los pasos siguientes:- Largo total: 75 cm
- Cintura: 86 cm (cinta negra)
- Cadera: 104 cm (cinta roja)
- Distancia cintura-cadera: 14 cm (cinta naranja)

2. A continuación dibujaremos un rectángulo con estas medidas: 
largo total x un cuarto de la medida de la cadera. Con mis medidas sería así: 
75 cm  x 26 cm (104/4=26)
Cerraremos el rectángulo trazando las perpendiculares correspondientes. 

3. En la parte superior marcamos lo siguiente (en la foto se ve muy claro, creo): 
- un cuarto de la medida de la cintura, en mi caso 21'5 cm, (86/4 = 21'5)
- desde la línea superior dibujamos una paralela a la distancia cintura-cadera (14 cm) y trazamos una curva tal como se ve en la foto.


4. Borramos el sobrante. Añadimos el margen de costura, 0'5 cm en la parte superior y 1'5 o 2 cm (para poder hacer ajustes) en el lateral. 


5. Añadimos el bajo, una paralela a 3'5 cm desde la línea inferior. 


6. Tal como se ve en la siguiente imagen, hacemos una marca en la parte superior,a 2 cm desde el extremo del lateral (sin contar el margen de costura) hacia el interior.


Y lanzamos una línea perpendicular discontinua hacia abajo (esta es una línea de doblez necesaria para cortar la tela). 


7. Recortamos el patrón, asegurándonos de haber añadido los márgenes de costura8. Marcamos los piquetes para los lazos de unión. En el lateral a 1'5 y a 7'5 cm.y en la línea discontinua que marca el doblez a 1'5 y 8 cm. 


¡Y listo! Con este patrón sacaremos la trasera y las dos delanteras. Para la trasera cortaremos al lomo y para las delanteras tendremos que mover y doblar el patrón, pero esto ya lo veréis en una semana ;))

 • Utilizaré mi patrón base 

- Damos a la trasera la largura deseada. No hay que tocar las pinzas.
- Modificaremos la delantera de esta manera: 

1. Pasamos a papel nuestra delantera, dándole la largura deseada:
2. Medimos la pinza Quitamos en el lateral la medida de la pinza 3. Trazamos una curva nueva 4. Ahora afinamos la parte superior de nuestra delantera con la regla curva o a mano 
5. Añadimos los márgenes de costura: 0'5 cm en la parte superior y 1 cm (o lo que queráis) en el lateral, sin olvidarnos de hacerlo también en la trasera.A partir de aquí seguimos en el paso número 6 del apartado "no tengo ningún patrón".


 • Patrón de revista

Si sacáis el patrón de una revista, las formas de la falda pueden ser muy variadas y tendríais que hacer las modificaciones del patrón base (pinzas, largura)  más unir la cinturilla o el canesú al cuerpo de la falda, o quitar frunces, o.... Por eso, creo que si no os apañáis bien a la hora de hacer alguna de estas modificaciones es mejor empezar desde cero, porque puede ser una locura contestar todas las dudas sobre faldas diferentes ( y tampoco sé si sabría, XD).


 • Cuarta opción (editado)
Como más de una me habéis hecho algún comentario sobre las pinzas, he pensado que quizás os interesaría un tutorial para crear el patrón base de falda. Aquí lo tenéis, por si a alguna os apetece probar, es el vídeo-tutorial de Nairamkitty:Pues esto ha sido todo. Si tenéis dudas, o algo no os ha quedado claro, o me he explicado mal ¡decídmelo en los comentarios, por favor! Tenéis una semana para reunir los materiales y hacer el patrón, así que... ¡¡ÁNIMO!!

Me encantaría ver vuestros avances en Instagram, utilizando #udatitarea y @nekanetitarea
¡¡¡Besos!!!

25 comentarios:

 1. ¡Qué buena maestra eres Nekane! Lo has explicado todo perfectamente. La tela ya la tengo lista, me falta comprar el bies. Estoy deseando empezar. Un beso.

  ResponderEliminar
 2. No te creas que sigo pensándomelo... ¡Me gusta tanto!
  Aun así tengo un par de preguntas:
  1.- En el patrón veo que has quitado las pinzas, sin embargo en la entrada anterior se ve que en la espalda hay 4. ¿Se hacen después?
  2.- Para hacerla con un poco más de vuelo (solo un pelín), bastaría con hacer una línea recta desde la línea de costura de la cintura hasta abajo, cortar y abrir un poco (¿me he explicado bien?) o de nuevo me lo estoy inventando.

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Por cierto, muchas gracias por separar los idiomas con fotos y todo, que sepas que se agradece y se valora el trabajazo que lleva.

   Eliminar
  2. Hola!! respondo:
   1. La falda gris tiene pinzas porque la cosí a partir de mis patrones base. El patrón que creemos según la explicación de hoy NO LLEVA PINZAS. Ya veréis el prototipo sin pinzas que hice para experimentar. Obviamente, quedará más "ajustado" con pinzas, por eso os propongo la posibilidad de utilizar algún patrón que ya hayáis usado.
   2 Para hacer con un poco de vuelo tu sistema está perfecto

   Es "trabajazo", pero lo hago a gusto. Gracias a ti.

   Eliminar
 3. Te sigo ! Pedazo entrada! Nada como usar un patron con un par de medidas! Hoy desperté sin ganas de falda :-S que inestable soy, aunque he dibujado mi base !

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Bravo!! Con la Paparra ibas casi más rápido que yo, así que ahora no te puedes despistar!!!

   Eliminar
  2. Ufff Nekane, volvi al dia 0 para ver lo de las pinzas y decias de tu culo respigon, chica, tu tienes una caderaza! Tengo casi lo mismo q tu de cintura pero muuuuucho menos cadera!!!! Cinturita la tuya !!!! Modelito violon!

   Eliminar
  3. No, no... yo decía que NO tengo el culo respingón, por no llamarlo "plano" directamente XD

   Eliminar
 4. Me animo a coser contigo, Nekane, que me hace ilu. Tengo un patrón base más que probado. Lo modificaré según tus explicaciones y seguramente yo sí pondré alguna pinza, que a mi me molan mucho. Sólo me falta buscar la tela, pero seguro que encuentro alguna en mi stock de las rebajas del verano pasado.
  El tutorial, magnífico. Muchas gracias.

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Bieeen! A mí también me gustan las pinzas, pero en una falda pareo nos podemos tomar alguna licencia, a que sí? A ver con qué tela nos sorprendes, Tere!!
   Y gracias a ti!!!

   Eliminar
 5. Nekane, como te has currado la entrada!!
  Yo tengo un patron base que me hice con Marian (nairamkitty) asi que creo que lo voy a utilizar y despues sigo tus indicaciones.
  La tela . . . estoy indecisa entre dos, pero creo que consultandolo con la almohada . . . Si es que mi hija me deja, lo tendré resuelto.
  Nos vemos pronto por IG.
  Un Abrazo

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. ¡¡No había visto ese tutorial de patrón de falda!! Creo que lo recomendaré públicamente por si alguien quiere hacerlo, como alternativa a la opción "sin pinzas"
   A ver que te cuenta tu almohada!!!
   Besos

   Eliminar
 6. ¡Menuda entrada más curradaaaaa! ¡Qué buena profe que eres! Con explicaciones con ejemplos incluídos. Y has tenido en cuenta el plástico, como material de costura, jijiji. Dudilla... Si la tela fuera inferior a 1,40 m de ancho (pon el caso más extremo, que fuera de 1,10 m), tendría que pillarla de 3 largos en vez de 2,¿no? ¡Qué ganas de empezar! Muchíiiisimas gracias. Muaaaaak.

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Gracias Dácil!! Yo creo que serían tres largos aunque también dependería de tu talla. La mejor opción? hablar con tu vendedor de telas de cabecera, son infalibles!!!
   Besos

   Eliminar
 7. Cómo profe no tienes parangón!!! y a la entrada no le falta detalle, no queda duda de nada, nadita. Qué gusto da!!!

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Gracias, Nora. Se me ve demasiado el plumero, no? jajajaja...

   Eliminar
 8. Pues con la paparra no me animé, pero con esta me animo fijo! estoy acabando un vestido y enseguida me pongo con esto.
  Oye! Vaya entrada más buena! En dos idiomas y separadas con fotos includas, menudo trabajazo!! Mil gracias por todo lo que esto conlleva.
  Bikiños

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. De nada, Yoly!! Es trabajo pero, una vez al año no hace daño, no? Estoy deseando ver qué coséis!!!
   Besos

   Eliminar
 9. Beti bezala andereño deluxe!!! Oraindik patroia prestatzeko daukat eta gainera konturatu naiz nire oihalak 110 daukala zabaleran HELP!!! beno lehenengo patroia aterako det eta gero ikusiko det ea oihal dendara bixita ein beharko deten....

  ResponderEliminar
 10. Oye que pasada, a ver si me reengancho pronto! Eres un solete, pedazo de entrada!

  ResponderEliminar
 11. Ay, me parece que jugáis en otra liga... Voy a seguir practicando a ver si para el próximo CC estoy a la altura porque ahora mismo necesito un curso urgente de vocabulario para saber qué es qué. :-O
  ¡Prometo estudiar!

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Tú estudia, estudia vocabulario.... XD Aquí tendrás el CC para cuando te veas preparada :)
   Besotes!!!

   Eliminar